Arun Timilsina

  • Home
  • Arun Timilsina
recent image

Arun Timilsina

Komaki का प्राविधिकले Service Center बाट झन्डै 30 कि.मि. टाढा मेरो bike मा आएको समस्यामा रहेको सहयोग, व्यवहार आदिले एकदमै खुसी लाग्यो | पछि सम्मै यस्तै After Sales Service हुने हो भने नेपालमा दुई पाङ्ग्रे इभि किन्न ढुक्कले सकिन्छ | 

Leave a comment

Your must be logged in to make or comment a post